Beta - Hantera platskategorier
Skapa egna platskategorier för just er organisation och/eller dölj standardkategorier som inte är applicerbara för er verksamhet.
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal

❗️Endast tillgängligt för organisationer i Parakey

Vad används platskategorier till?

Platskategorier används för att sortera olika typer av platser så som Gym, Fastighet, Garage, Co-working, Kontor, Bostad m.m. På så sätt kan du enkelt filtrera fram exempelvis alla garage som hör till er organisation.

💡 Du som har administratörsrättigheter på organisationsnivå kan skapa egna platskategorier och välja vilka kategorier som ska vara valbara för platser i er organisation.

Skapa egna platskategorier

  1. Klicka på er organisation och sedan på Settings.

  2. Klicka därefter på Place categories.

  3. Klicka på Create.


  4. Namnge den nya kategorin och klicka på Save. Du hittar den nu i listan över platskategorier!


Dölj standardkategorier som ej är applicerbara för er

Det finns en rad standardkategorier för platser och vissa kanske inte alls passar någon av era platser. Genom att klicka ur kryssrutan framför en kategori tar du bort den från listan över valbara kategorier för platserna i er organisation.

Fick du svar på din fråga?