Säkerhet är av högsta prioritet på Parakey och all kommunikation är tvåvägskrypterad. Anslutningen mellan mobilenheten och Parakeys servrar är krypterade med HTTPS (SSL/TLS), 128-256 bit.

Mobilenheten ansluter via Bluetooth (BLE) till Parakeys hårdvara, anslutningen är krypterad med AES, 128 bit. Hårdvaran är helt offline och signalerar direkt mot elektriskt lås-/passagesystem.

För extra hög säkerhet så roteras SSL/TLS-certifikatet var 90 dag och varje hårdvara har en unik krypteringsnyckel.

Hittade du svaret?