På denna sida får du information hur man genomför en rekommenderad installation av kontrollenheten, vad som ingår i förpackningen samt hur kontrollenheten fungerar.

Förpackningen du har fått ska innehålla följande saker:

 • 1 dörrkontrollenhet

 • 4 gummigenomföringar

 • 1 batteri

 • 8 kontakter för terminalerna

 • 1 informationslapp

 • Skruvar till lock

Dörrkontrollenheten är var man kopplar in lås, öppnaknapp och dörrsensor till och enheten som Parakey-appen ansluter sig mot för att genomföra en öppning. Anslutningen mellan Parakey-appen och enheten sker med Bluetooth Low Energy som är en strömsnål del av Bluetooth. I och med att enheten använder radiovågor för kommunikation ska installation av enheten vara nära dörren, grinden eller porten man vill öppna.

Tänk på att radiovågor försämras avsevärt av plåt/metal, se därför till att enheten inte installeras så att den blir blockerad i riktningen mot där en normal öppning är tänkt att genomföras.

Konfiguration

Dörrkontrollenheten kommer förkonfigurerad från fabrik. Nedan beskrivs respektive terminals konfiguration och beteende:

 • T1 Ingång - Öppnaknapp, när kretsen sluts sker en dörröppning (flanktriggning).

 • T2 Ingång - Dörrsensor, vid sluten krets anses dörren vara stängd (avstängd vid leverans).

 • T3 Utgång - Matning av lås, kan driva upp till 2A.

 • T4 Utgång - Låssignalering, maxström 20mA.

 • T5 Ingång - Isolerad ingång för öppningstriggning, samtliga utgångar hålls aktiva så länge triggeringången hålls “hög”.

 • T6 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning.

 • T7 Utgång - Isolerad utgång, aktiv vid öppning, vilken dras 100ms för de andra utgångarna.

Läs vidare under Hur beter sig kontrollenheten för en djupare förståelse hur kontrollenheten beter sig i olika situationer såsom signal via öppnaknapp.

Parakey installeras oftast på ett av följande sätt; som fristående dörrkontrollenhet till dörren eller parallellt med ett befintligt passersystem. För att hjälpa dig med detta finns det en Guide för installation.

Statusindikation

På kretskortet för kontrollenheten finns en flerfärgad Status LED för att få information om enheten under tiden den startas och är igång.


 Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är aktiverad.


 Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är inaktiverad.


 Blinkar i blå färg med ett intervall av ca 0,5 sekunder. Indikerar att allt är som det ska.


 Blinkar i röd färg med ett intervall av ca 0,25 sekunder. Indikerar att hårdvaran är i "Safe mode", kräver uppdatering via installatörs-app för att säkerställa säkerheten.

när Knapp 1 är nedtryckt
 Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor aktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).

när Knapp 1 är nedtryckt
 Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor inaktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).


 Visar att hårdvaran är ansluten mot en enhet, en smartphone till exempel.


 Efter uppstart, visar att inspänningen till kontrollenheten är dålig. Antingen är den för hög eller så är det för mycket rippel på den. Orsak till dålig inspänning kan vara att det är likriktat AC inkopplat och inte stabiliserad DC.
 Observera att denna indikation enbart finns från Arm Firmware Version 3.10.0 och uppåt. För att ta reda på din enhets versionnummer finns en guide här.

Administrationsportalen

Via Webbportalen administreras enkelt användare, digitala nycklar och finner passageloggar. Webbportalen har bara "Administratörer" och "Installatörer" tillgång till. Portalen nås via my.parakey.co.

För att installera en dörr följ guiden i Lägga till en ny dörr

Hittade du svaret?