Tidsbegränsade nycklar är perfekt om ni har gäster som kommer på besök, en praktikant som ska vara hos er en kortare tid, eller en person som bokat sin tillgång och bara ska vara där under en begränsad tid.

Tidsbegränsade nycklar respekterar alltid inställningarna på nyckeln. Om nyckelns inställningar säger att den bara är giltig på på onsdagar mellan 12-17 och du skickar en tidsbegränsad nyckel som gäller i 30 dagar kommer användaren bara ha tillgång på onsdagar mellan 12-17 tills dess att 30 dagar har passerat.

För att skicka en tidsbegränsad nyckel följer du samma steg som för en vanlig nyckel

  1. Klicka på "Give access" på startsidan.

  2. Välj vem eller vilka användare du vill skicka nycklar till.

  3. Välj vilken eller vilka nycklar du vill skicka.

  4. Du kan nu välja när nyckeln ska vara giltig, se exempel nedanför

Välj ett start datum

Som standard är nyckeln alltid giltig från och med nu, utöver detta finns det 4 snabbval för startdatum. Dessa är:

Alternativ 1
Från och med imorgon

Nyckeln börjar gälla från och med imorgon och det klockslag som du anger.

Alternativ 2
Från och med nästa måndag

Nyckeln börjar gälla nästkommande måndag och det klockslag som du anger.


Alternativ 3
Från och med den 1:a i nästkommande månad

Nyckeln börjar gälla från den 1:a i nästkommande månad och det klockslag som du anger.

Alternativ 4
Välj ett datum

Eller så väljer du fritt vilken dag och tid nyckeln ska börja gälla ifrån.


Välj ett slutdatum

Som standard har nycklar inget slutdatum utan är giltig till och med den dag ni tar bort nyckeln eller tar bort användaren. Utöver detta finns dessa 4 snabbval för slutdatum:

Alternativ 1
Slutet av dagen

Nyckeln kommer vara giltig till och med slutet av dagen, har du valt ett startdatum blir det slutet av den dagen (kl. 23:59).

Alternativ 2
Välj hur många timmar

Välj hur många timmar nyckeln ska vara giltig, har du valt ett startdatum blir det antal timmar från startdatumet.

Alternativ 3
Välj hur många dagar

Välj antalet dagar som nyckeln ska vara giltig, har du valt ett annat startdatum blir det antal dagar från och med den dagen.

Alternativ 4
Välj ett datum

Eller så väljer du fritt vilken dag och tid nyckeln ska sluta gälla.

Hur ändrar man slutdatum för en nyckel?

Du kan inte ändra slutdatum efter att du har skickat ut en nyckel, men du kan enkelt ta bort deras nyckel och sedan skicka ut en samma nyckel med ett annat slutdatum. Om t.ex. en användare har sagt upp sin tjänst vid ett visst datum och du vill säkerställa att deras åtkomst försvinner samma dag.

Hittade du svaret?