Hur säkert är Parakey
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Säkerhet är av högsta prioritet på Parakey och all kommunikation är tvåvägskrypterad för att ingen utomstående ska kunna läsa av trafiken. Anslutningen mellan mobilenheten och Parakeys servrar är krypterade med HTTPS (SSL/TLS), 128-256 bit.

Mobilenheten ansluter via Bluetooth (BLE) till Parakeys hårdvara och anslutningen är krypterad med AES, 128 bit. Hårdvaran är helt offline och signalerar direkt mot elektriskt lås-/passagesystem.

För extra hög säkerhet så roteras SSL/TLS-certifikatet var 90:e dag och varje hårdvara har en unik krypteringsnyckel.

Robusthet i systemet

  • Parakeys hårdvara är inte uppkopplad mot internet, vilket ökar skyddet mot intrångsförsök.


  • Kommunikationen är tvåvägskrypterad och unika meddelanden gör det omöjligt att återanvända ett öppnings- meddelande.

  • Loggar med hög spårbarhet gör det enkelt att upptäcka avvikande händelser.

Säker öppning i appen

  • Som användare kan du bara vara inloggad på en telefon åt gången. Loggas du in på en ny telefon skickas automatiskt ett varningsmeddelande till din e-postadress.

  • Om en användare är offline för länge ligger nyckeln inte längre sparad i appen och behöver därefter åter verifieras genom uppkoppling mot internet.

  • En dörr kan inte öppnas via internet - du måste fysiskt stå framför dörren för att kunna genomföra en öppning.

Fick du svar på din fråga?