Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarInstallation av ParakeyGenerellt
Räckvidd och placering av Parakey-enheter
Räckvidd och placering av Parakey-enheter

Så placerar man Parakey Slim och Styrbox för längsta möjliga räckvidd.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Samtlig hårdvara från Parakey nyttjar Bluetooth för att kommunicera mellan sig och användarens mobiltelefon. Det medför en ökad säkerhet och robusthet.

Under installationen av Parakey Slim och Styrbox är det viktigt att tänka på att placeringen av Parakey-enheterna ska vara i så nära anslutning till dörrmiljön som möjligt för att få längsta räckvidd då användare ska låsa upp utrymmet.

Parakey Cylinder, Door Handle och PDL installeras på utsidan resp. inuti dörrmiljön. Produkternas räckvidd är optimerat för just dess ändamål i och med att dess placering inte kan påverkas.

Räckvidder

Parakey-enhet

Räckvidd fri sikt

Parakey Styrbox

Parakey Slim

Parakey Door Handle

Parakey Cylinder

Parakey PDL

Placering av Parakey Slim och Styrbox

Parakey Slim och Styrbox kontrollerar bland annat elektromekaniska lås och kan berika befintliga passersystem. Dessa produkter installeras i majoriteten av fallen på "den säkra sidan" d.v.s. på insidan av det låsta utrymmet. Därav skall enheterna placeras i direkt anslutning till exempelvis dörren vars elektriska lås som kan styras.

Hinder som kan reducera räckvidden

Den maximala räckvidden för Parakey-enheter reduceras när radiosignalerna ska penetrera olika material och hinder så som;

  • Tjocka armerade betongväggar över 20 centimeter

  • Plåtfasader

  • Energiglasfönster för fasader

  • Plåtdörrar

💡 Tips - Är du osäker på hur en viss vägg eller material påverkar signalstyrkan? - Strömsätt och utvärdera enhetens placering och prestanda före fast montage.

Testa av enhetens placering och räckvidd

  1. Säkerställ att dörren, grinden eller liknande är stängd och att du står på utsidan av det låsta utrymmet.

  2. Placera dig ett antal meter längre ifrån det avstånd som du förväntar dig att användare ska kunna låsa upp ifrån. Tänk på att även sitta i en bil om installationen gäller ett garage.

  3. Prova att låsa upp via Parakey-appen. Det ska vara en likvärdig snabbhet och tillförlitlighet under upplåsningen som om du befinner dig i enhetens direkta närhet.

  4. Upplever du att upplåsningar tar betydligt längre tid eller löpande misslyckas behöver enheten placeras om. Upprepa testet tills du finner en optimal placering.

Fick du svar på din fråga?