Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Lås (fd Dörrar)
Överför ägandeskapet av en dörr från en plats till en annan
Överför ägandeskapet av en dörr från en plats till en annan

Så här för du över ägandeskapet av en dörr till en annan plats inom en organisation, dvs. gör om dörrstrukturen på en Parakey-plats.

Hanna Dahlström Språng avatar
Skrivet av Hanna Dahlström Språng
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Exempel på användningsområde

Ni har en fastighet där ni vill strukturera om vilka dörrar som hör till platsen respektive dess underliggande platser och t ex föra över ägandeskapet av en dörr från fastighetens plats till en underliggande plats i strukturen, eller vice versa.

Genom att använda funktionen Transfer door kan du som har rollen som Installer, Administrator eller Owner enkelt överföra ägandeskapet av en dörr och slipper ta bort dörren från en plats för att sedan lägga till den på en annan.

❗️Denna funktion ska dock inte användas om du fysiskt flyttar en enhet - då behöver du ta bort dörren från den tidigare platsen och sedan lägga till dörren på den nya platsen.

💡När du för över ägandeskapet av en dörr så delas dörren automatiskt tillbaka till platsen som du förde över ägandeskapet från. Detta betyder att alla befintliga nycklar fortfarande kommer innehålla dörren och alla användare som hade åtkomst till dörren innan ägandeskapet fördes över kommer ha det även efteråt.

Så här för du över ägandeskapet av en dörr

❗️ Denna instruktion avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar dörrar där.

  1. Säkerställ att du har rollen Installer, Administrator, eller Owner både på platsen som dörrens ägandeskap ska överföras från och platsen som det ska överföras till.

  2. Gå till Doors och klicka på den dörr du vill föra över ägandeskapet av.

  3. I detaljvyn för dörren klickar du på Transfer door.

    En dörrs detaljvy i Parakey Webbportal med knapp för att nyttja funktionen Transfer door

  4. Sök upp platsen du vill föra över ägandeskapet av dörren till och klicka på Save för att föra över dörren.

    Vy i Parakey Webbportal för att välja till vilken plats ägandeskapet av en dörr ska föras över

Ägandeskapet av dörren är nu överfört, tänk på att dörren är delad tillbaka till den gamla platsen.

💡 Om den gamla platsen inte fortsatt ska ha åtkomst måste du bryta delningen till platsen manuellt.

Fick du svar på din fråga?