Gå till Parakey

Genom att använda funktionen “Transfer door” kan du som har rollen som Installatör, Administratör eller Owner enkelt flytta en dörr och slipper ta bort dörren från en plats för att sedan lägga till den på en annan.

Denna funktion ska dock inte användas om du fysiskt flyttar en enhet - då behöver du ta bort dörren från den tidigare platsen och sedan lägga till dörren på den nya platsen.

När du flyttar en dörr så delas dörren automatiskt tillbaka till platsen som du flyttade dörren från. Detta betyder att alla befintliga nycklar fortfarande kommer innehålla dörren och alla användare som hade åtkomst till dörren innan flytten kommer ha det även efteråt.

 1. Logga in i webbportalen på my.parakey.co

 2. Säkerställ att du har rollen Installer, Administrator, eller Owner både på platsen som dörren ska flyttas från och platsen som dörren ska flyttas till

 3. Klicka på fliken Doors och sedan på den dörr du vill flytta

 4. I detaljvyn för dörren klickar du på “Transfer door”

 5. Sök upp platsen du vill flytta dörren till och klicka på “Transfer door” för att flytta dörren

  Dörren är nu flyttad, tänk på att dörren är delad tillbaka till den gamla platsen. Om den gamla platsen inte fortsatt ska ha åtkomst måste ni bryta delningen till platsen manuellt. Så här gör ni för att slutar dela en dörr.

  Exempel på användningsområde

  Ni har en fastighet där ni vill strukturera om vilka dörrar som hör till platsen respektive dess underliggande platser och t ex flytta en dörr från fastighetens plats till en underliggande plats i strukturen, eller vice versa.

Fick du svar på din fråga?