Dela dörr till annan plats

Så här delar du er dörr till en annan plats som också ska ha rätt att hantera access till dörren.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar dörrar där.

❗️ För att dela en dörr behöver du ha rollen Installer, Administrator eller Owner på den plats som dörren delas från.

 1. Gå till fliken Doors och klicka på dörren du vill dela.

 2. Vid Door shared to, klicka på Share door.


 3. Ange Domain ID för den plats som du vill dela dörren till och klicka på Save.

  💡 Har du inte platsens Domain ID? Kontakta ansvariga på den aktuella platsen.
  👉 Vad är platsen Domain ID?


 4. Dörren är nu delad!

  ❗️ Administratörer för platsen du delat dörren till måste manuellt lägga till dörren i sina nycklar för att de och deras användare ska få tillgång till den.

  ❗️ Platsen som du delar dörren till har inte rättigheter att ändra några inställningar för dörren som exempelvis namn, de kan enbart inkludera dörren i sina nycklar.


💡 När du klickar på dörren i webbportalen kan du se vilka platser den är delad till.

Läs vidare

Fick du svar på din fråga?