Schemalagd dörruppställning
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

💡 I Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal kan du skapa ett dörrschema och applicera det på en eller flera dörrar!

I det här kapitlet förklaras hur schemalagd dörruppställning fungerar. Om du som Administratör för ett konto inte kan se Scheman på din dörr betyder det att du inte har senaste versionen av hårdvaran. Kontakta Parakey Sales för mer information om hur du också kan få tillgång till schemalagd dörruppställning.

För att schemaläggningen ska fungera krävs det också att Parakeys kontrollenhet har installerats på rätt sätt. Du kan läsa mer om hur kontrollenheten måste installeras här, om du är osäker vänd dig till den installatör som genomförde just er installation och fråga.

Att skapa ett schema

 1. För att skapa ett schema så logga in på my.parakey.co

 2. Gå sedan till fliken Doors. Här ser du en lista med alla dina dörrar.

 3. Klicka på den dörren som du vill skapa ett schema för.Om din dörr stödjer schemalagd dörruppställning kommer du att se rutan Schedule till höger.

 4. Klicka på knappen Create a new schedule för att skapa ditt schema.

Skapa ett rullande veckoschema

För att skapa ditt rullande veckoschema så klickar du på Add weekday hours som öppnar en ruta där du kan markera vilka dagar du vill lägga in en återkommande tid. Markera t ex Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag och fyll i 08.00 - 17.00. Klicka sedan på Add hours för att lägga till tiden för de markerade dagarna.

Nu ser ditt schema ut så här:

Lägga till undantag för vissa dagar

Vet du redan nu om att du till exempel vill ha stängt på Julafton det här året kan du klicka på Add new exception or holiday och välja ett datum du vill ha som undantag. Lägger du till ett datum utan att skriva i någon tid kommer dörren att vara låst hela den dagen oavsett vad ditt veckoschema säger. Du kan skriva in andra öppettider här som ska gälla för exakt den dagen.

OBS! Dessa tider skriver alltid över ditt rullande veckoschema.

Innan du klickar på Save schedule så får du välja om du vill skicka en push-notifiering till alla som är Administratörer för dörren om att ett nytt schema är tillgängligt. Det är bara Administratörer som kan aktivera schemat på dörren.

Aktivera ditt schema

När du skapat eller uppdaterat ditt schema i portalen måste du även se till att aktivera ditt schema. Det gör man genom Parakey-appen, på plats vid dörren. Tills dess att schemat är aktiverat kommer det tidigare schemat vara aktivt. Du kan alltid i portalen se om du har ett schema som behöver aktiveras och vilket schema som körs just nu på dörren.

Vem kan aktivera ett schema?

För att aktivera ett schema använder man Parakey-appen. För att kunna göra det krävs det att:

 • Användaren har den senaste versionen av Parakey-appen

 • Är en Administrator eller Installatör på platsen dör dörren finns

 • Har en aktiv nyckel till dörren

Uppdatera ett schema

För att uppdatera ett schema klickar du på "Edit schedule".

Vill du ändra schemat för en individuell dag klickar du på veckodagen för att fälla ut tiderna.

Du kan antingen ta bort tider genom att klicka på krysset, om du vill lägga till fler tid-slottar kan du även trycka på plus-ikonen för att få en ny rad.

OBS! Vid varje uppdatering av schemat måste en administratör gå till dörren för att aktivera schemat.

Saknar dörren tidzon?

För att ha ett schema på dörren så måste den ha en tidszon så att vi vet vilka tider dörren ska stå öppen, tiderna justeras automatiskt efter sommar och vintertid. Nya enheter skickas alltid från oss med tidzonen "Europe/Stockholm". Om ni har en gammal enhet som är uppgraderad eller om ni vill ändra er tidzon så gör ni så här:

 1. Logga in på my.parakey.co

 2. Gå sedan till fliken Doors. Här ser du en lista med alla dina dörrar.

 3. Klicka på den dörren som du vill sätta tidzon för.

 4. Klicka på Change hardware settings och sedan spara dörrens tidszon.

OBS! Du måste ha rollen "Installer" för att kunna ändra tidzon på dörrar, läs mer om hur man ger ut rollbehörigheter.

Fick du svar på din fråga?