Gå till Parakey

Dörruppställning är ett sätt att få dörren att stå upplåst längre än vad den gör vid en vanlig öppning. Detta kan vara användbart ifall du ska gå in och ut väldigt ofta under en kort tidsperiod.

För att använda dörruppställningsfunktionen krävs det att:

  1. Parakey är installerat med dörruppställningsläge (kontakta din installatör om du har frågor om detta)

  2. Att nyckeln du har tillåter dörruppställning.

Hur ställer jag upp en dörr

När du startar appen letar den upp dörrar i närheten och visar upp dem. Där står det vad dörren heter (till exempel "Kontor" eller kanske "Garageport"), precis som vid en vanlig öppning. Tryck på "info-knappen" till höger om namnet på den dörr du vill ställa upp.

Tryck på knappen vid texten ”Leave door unlocked until” och välj klockslag i tids-spinnern. Tryck sedan på den blå knappen för att ställa upp dörren.

Hur låser jag en uppställd dörr

Följ samma steg som ovan för att ställa upp en dörr, men istället för "unlock" trycker du på knappen "Lock" för att låsa dörren.

Hur vet jag vilka dörrar som jag kan ställa upp

Om du har möjlighet att ställa upp dörren kommer du få alternativet under ”Actions” i den nya vyn, annars kommer det bara vara en ”unlock”-knapp där för att göra en vanlig öppning.


Fick du svar på din fråga?