Alla samlingar
Installation av Parakey
Installation av Parakey Slim
Kopplingsscheman
Slim - Dag- och nattlås med frånkoppling av larm samt dörrautomatik
Slim - Dag- och nattlås med frånkoppling av larm samt dörrautomatik

Kopplingsschema för Parakey Slim i kombination med både dag och nattlåsning samt avlarmning och dörrautomatik.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beteende

  • Öppnaknappen blockeras då larmet är tillkopplat.

  • Frånkoppling (avlarmning) sker i samband med att en upplåsning sker i Parakey Appen.

  • Nattlåset styrs indirekt via larmet för att säkerställa att larmet är frånkopplat före upplåsning.

  • Dörrautomatiken fungerar endast när larmet är frånkopplat.

Viktigt

  • Kopplingsschemat förutsätter att larmet använder pulsstyrning för från- och tillkoppling av larmet.

Fick du svar på din fråga?