Alla samlingar
Installation av Parakey
Installation av Parakey Slim
Kopplingsscheman
Slim - Dag- och nattlås med till- och frånkoppling av larm
Slim - Dag- och nattlås med till- och frånkoppling av larm

Kopplingschema för Parakey Slim i kombination med både dag och nattlåsning samt larmstyrning.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beteende

  • Öppnaknappen blockeras då larmet är tillkopplat.

  • Frånkoppling (avlarmning) sker i samband med att en upplåsning sker i Parakey Appen.

  • Tillkoppling (pålarmning) görs via Parakey Appen och en dedikerad Slim #2.

  • Nattlåset styrs indirekt via larmet för att säkerställa att larmet är frånkopplat före upplåsning.

Viktigt

  • Kopplingsschemat förutsätter att larmet använder pulsstyrning för från- och tillkoppling av larmet.


Fick du svar på din fråga?