Anpassa taggar till egna fält
Om ni har många taggar kan dessa behöva ses över när taggar nu blir egna fält (Custom fields) i Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

I Betan har vi förenklat och förbättrat det som kallas taggar i den nuvarande webbportalen och valt att istället kalla det för egna fält (Custom fields).

❗️Om ni har många taggar, t ex om ni har skapat en tagg per företag på er plats, så rekommenderar vi att se över dessa för att verkligen kunna nyttja styrkan med egna fält och skräddarsydd användarinformation. Detta görs i nuvarande webbportalen.

Korrigera taggar där tagg och värde är samma - i nuvarande webbportalen

T ex om om ni har en tagg per företag, med många användare som har en specifik företagstagg.

Korrigera taggar där tagg och värde bytt plats - i nuvarande webbportalen

T ex om taggen är ett kundnummer, med en eller ett fåtal användare som har en specifik tagg.

Fick du svar på din fråga?