Anpassa taggar till egna fält

Reducera och strukturera antalet taggar som nu blir egna fält (Custom fields).

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

💡 I vår nya webbportal är taggar förenklat och förbättrat och har även bytt namn till egna fält (Custom fields).

❗️Om ni har många taggar, t ex om ni har skapat en tagg per företag på er plats, så rekommenderar vi att se över dessa för att verkligen kunna nyttja styrkan med egna fält och skräddarsydd användarinformation. Detta görs i den gamla webbportalen.

Korrigera taggar där tagg och värde är samma - i nuvarande webbportalen

T ex om om ni har en tagg per företag, med många användare som har en specifik företagstagg.

Korrigera taggar där tagg och värde bytt plats - i nuvarande webbportalen

T ex om taggen är ett kundnummer, med en eller ett fåtal användare som har en specifik tagg.

Fick du svar på din fråga?