Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Lås (fd Dörrar)
Applicera dörrschema på en eller flera dörrar
Applicera dörrschema på en eller flera dörrar

Schemalägg när en dörr ska stå upplåst genom att applicera ett dörrschema.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser den nya versionen av Parakey Webbportal som du når genom att klicka på Try the new portal längst upp till höger. Vi rekommenderar att du hanterar dörrar där.

❗️ För att dörrschema ska fungera så krävs det att Parakey Styrbox är installerad för att stödja scheman. I de fall Parakey Styrbox installeras parallelt med ett befintligt passersystem måste man nyttja en extern “trigger-ingång” och inte gå via “öppnaknapps-ingången”. Om du är osäker på hur styrboxen installerades kan du alltid vända dig till installatören som genomförde installationen.

  1. Gå till fliken Doors och klicka på dörren du vill applicera ett schema på.

  2. Vid Door Schedule, klicka på Add.


  3. Välj vilket schema du vill applicera.

  4. Välj om du vill skicka en pushnotis till andra administratörer om att det finns ett nytt schema tillgängligt.

    💡 Schemat kommer behöva föras över till dörren via Parakey-appen, fysiskt på plats av en administratör (du eller någon annan). 👉 Se punkt 6.

  5. Klicka på Save.


  6. Aktivera schemat via Parakey-appen.

    ❗️Tills dess att schemat är aktiverat kommer det tidigare schemat vara aktivt. I webbportalen kan du alltid se om du har ett schema som behöver aktiveras och vilket schema som körs just nu på dörren.

💡 Ni kan använda samma schema på flera dörrar genom att upprepa dessa steg på olika dörrar.

Fick du svar på din fråga?