• Fördela nyckelhanteringen till hyresgäster och entreprenörer för att själva hantera sin personal i den kommersiella fastigheten.

  • Bibehållen kontroll och fullständiga passageloggar för underliggande platser.

  • Sätt restriktioner för max antalet användare som en underliggande plats får innehålla.

Så här gör man

Steg 1

Logga in på my.parakey.co

Steg 2

Leta upp den plats eller fastighet där ni vill skapa en underliggande plats.

Steg 3

Under fliken “Dashboard” finns en ruta som heter “Associated places”, för att lägga till en ny underliggande plats trycker man på + i högra hörnet som på bilden nedan.

Om webbportalen inte har funktionen ovan, behöver du aktivera funktionen "underliggande plats" via [email protected] .

Steg 4

  • Fyll i namnet på platsen, vilket kan var företagets namn men behöver inte vara deras registrerade namn utan kan med fördel vara det namn som används i folkmun.

  • I fältet "Details" kan ni ange extra information om platsen. Kan vara t.ex. adress eller våningslan. Denna information är synlig i portalen och även sökbar för att snabbt hitta rätt plats.

  • Välj även vilken typ av verksamhet som kommer bedrivas på denna plats genom att ange en relevant kategori.

Ni kan även ange support information och inställningar för e-post/passageloggar. Dessa kan ni dock lämna till sina standardvärden i de flesta fallen. Alla inställningar går även enkelt att ändra i efterhand.

Steg 5

Här väljer ni vilka som ska ha administrations rättigheter för platsen. Trycka på + för att lägga in flera e-postadresser.

Ni kan även lägga till installatörer direkt, men för en underliggande plats som inte ska installera några nya dörrar kan ni skippa detta och kommer i nästa steg kunna välja vilka dörrar ni vill dela med er av.


Steg 6

Välj de dörrar som ni vill dela med er av till denna “underliggande plats” genom att kryssa för dem i listan.

Ni kan även ange hur många användare den underliggande platsen har rätt att bjuda in under sektionen “Limit number of users”. Om ni inte vill att platsen ska ha några begränsningar alls så väljer ni "No user limit". Observera att alla användare som en underliggande plats lägger in räknas mot de totala användarna i er licens.

Steg 7

Tryck på “Next” och sedan “Create place”.

Steg 8

Klart! Dörren/dörrarna är nu delad med en “underliggande plats” och administratören kan nu börja dela ut access till sina kollegor via deras egna Parakey-webbportal (my.parakey.co).

Den e-postadress som ni angav som Administratör kommer även få ett välkomstmail med instruktioner på hur de kommer igång med Parakey.

Lämna över rättigheterna till den underliggande platsen

När man skapar en ny plats blir man automatiskt tillagd som både "Owner" och "Administrator". När den underliggande platsen har kommit igång rekommenderar vi att man för över ägandeskapet till den som är ansvarig för platsen samt tar bort sina administratörsrättigheter för platsen.

Steg 1

Gå nu in på den "underliggande platsen" och lägg över ägandeskapet på administratören.
Läs hur man gör: Hur lägger man över ägandeskapet?

Steg 2

Sedan behöver du ta bort dig som användare från den "underliggande platsen".
Läs hur man gör: Hur tar man bort en användare?

Klart! Delad nyckelhantering har nu aktiverats korrekt.

Hittade du svaret?