Som administratör kan du se vad som händer genom att kolla på Admin log.

Börja med att navigera till Logs. Där hittar du två flikar med namnen Event log respektive Admin log. Under fliken Admin log kan du se alla ändringar som sker. Det kan till exempel vara användare som lagts till, namn som ändrats, eller nycklar som tagits bort.

Möjligheten att filtrera på händelsetyp kan göra det lättare att få en överblick. Klicka på Add filter för att lägga till ett filter. När du är nöjd med filtret sparar du det genom att klicka på bocken till höger och du kan se att sidan laddar om resultatet med filtret applicerat.

Screen_Shot_2018-06-19_at_13.11.19.png

Mer detaljerad information:

Tryck på vald admin log så får du upp mer detaljerad information och kan även härifrån filtrera händelser.

Hittade du svaret?