Gå till Parakey

Det är praxis i branschen att installera en batteribackup för att motverka strömbortfall. Storleken på batteribackup dimensioneras utefter installationen och val av lås.

Fick du svar på din fråga?