Gå till Parakey

Parakeys kontrollenheter kan ha olika versioner av sin firmware (mjukvara) i sig i och med att vi förbättrar den kontinuerligt. Det finns tre olika delar av firmware;

  • BLE Firmware

  • ARM Bootloader

  • ARM Firmware

Dessa tre delar har hand om olika delar av kontrollenheten, därför finns det flera stycken.

Att hitta versionsnummer:

  • För att ta reda på versionsnummer logga in på my.parakey.co och platsen du är intresserad av.

  • Gå sedan till fliken Doors. Här ser du en lista med alla dina dörrar.

  • Klicka på den dörren som du vill kolla versionnummer på.

  • Expandera rutan Support information genom att klicka på texten.

Där finns det tre olika fälten för de tre olika delarna av firmwaret.

Fick du svar på din fråga?