Gå till Parakey
  1. Gå till fliken Settings och klicka på Integrations.

  2. Gå till integrationen du vill ta bort och klicka på de tre prickarna vid den.

  3. Klicka på Remove app.

Fick du svar på din fråga?