Gå till Parakey
  1. Gå till fliken Doors.

  2. Leta upp dörren du vill byta namn på och klicka på den.

  3. Klicka sedan på Change name.

    💡 Om du har rollen Installatör klickar du istället på Change settings.

  4. Ange ett nytt namn.

  5. Klicka på Save.

💡 Om dörrens namn är länkat till någon nyckel genom funktionen Use name from door ändras nyckelns namn automatiskt när dörren namn ändras.

Fick du svar på din fråga?