Gå till Parakey

Dörruppställning är en funktion som gör det möjligt för alla som har denna nyckel att låta dörren stå upplåst längre än vanligt (normalt upplåst i 7 sekunder). Detta kan använda om man t.ex. vill göra det möjligt att ha dörren olåst i några timmar medan man är på plats. Dörruppställningen är inte schemalagd utan kräver att någon fysiskt är på plats och låser upp dörren för att uppställningen ska påbörjas. Dörruppställning kräver också att Parakey har installerats på ett specifikt sätt, om ni är intresserad av att använda dörruppställning kontakta er installatör för att bekräfta att installationen är korrekt genomförd.

Exempel på när manuell dörruppställning är aktivt för en nyckel

Skapa en nyckel med manuell dörruppställning

 1. Gå till "Keys"-fliken.

 2. Klicka på "Create a new key".

 3. I det nya fönstret väljer de dörrar du vill ska ingå i den nya nyckeln och klickar på "Next".

 4. Tryck på "Next" för att komma förbi säkerhetsschemat.

 5. Om din hårdvara stödjer dörruppställning kommer du här få ett val för "Allow longer unlock duration". Aktivera denna inställning och namnge din nyckel.

 6. Klicka på "Create key" för att skapa din nya nyckel.

Tips! Ni kan skapa olika nycklar om ni vill att bara några av era användare ska ha möjlighet att ställa upp dörren.

Ändra manuell dörruppställning på en befintlig nyckel

 1. Gå till "Keys"-fliken.

 2. Hitta den nyckel ni vill ändra på i listan av nycklar och klicka på den. Använd gärna sökfältet för att filtrera listan ifall ni har många nycklar.

 3. Klicka på knappen "Change settings" för att få upp ett nytt fönster med inställningar för nyckeln.

 4. Om din hårdvara stödjer dörruppställning kommer du hör få ett val för "Allow longer unlock duration". Om den togglen är på så kan de användare som har den här nyckeln använda sig av manuell dörruppställning.

 5. Klicka på "Save" för att spara dina inställningar

Viktigt! Om ni är intresserad av att använda dörruppställning för första gången måste ni kontakta er installatör för att säkerställa att Parakey och låset är inkopplad så att det stödjer manuell dörruppställning.

Fick du svar på din fråga?