Välkommen som ny administratör i Parakey Webbportal!

Logga in

Du hittar portalen på my.parakey.co och loggar in med din e-postadress och lösenordet du valde när du blev inbjuden. Lösenordet är det samma som det du använder för att logga in i appen.

💡Tips! Hantera access när som helst, var som helst - alla funktioner i webbportalen är tillgängliga vid dator, mobil eller surfplatta.

❗️För att kunna logga in och administrera mobila nycklar och användare behöver du ha blivit tilldelad en administratörsroll.

Portalens olika delar


Dashboard - Översikt

Översikt över platsen med genväg för att snabbt skicka ut en nyckel.

Users - Användare

Här kan du enkelt:

Keys - Nycklar

En nyckel är en gruppering av dörrar, nycklar skickas till användare som kan låsa upp de dörrar nyckeln innehåller. Här kan du skapa en nyckel och hantera befintliga nycklar.

💡Tips! Nycklar kan också användas för att gruppera användare som ska ha en viss access

Doors - Dörrar

Här ser du alla dörrar som finns på platsen. Genom att klicka på en dörr kan du se vilka nycklar och användare som är kopplade till dörren.

❗️För att lägga till en dörr behöver man vara tilldelad rollen Installer. Installation av nya dörrar görs huvudsakligen av er Parakey-installatör.

Logs - Loggar

Se passage- och administrationloggar.

Settings - Inställningar

Här kan du som har rollen Administratör t ex:

Hittade du svaret?