Gå till Parakey

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.

❗️ För att kunna använda dörrschema krävs det att ni ha den senaste versionen av Parakey Styrbox och att den är installerad för att stödja scheman. Om du är osäker på hur styrboxen installerats kan du alltid vända dig till installatören som genomförde installationen.

  1. Gå till fliken Doors och klicka på dörren du vill applicera ett schema på.

  2. Vid Door Schedule, klicka på Change.


  3. Välj vilket schema du vill applicera.

  4. Välj om du vill skicka en pushnotis till andra administratörer om att det finns ett nytt schema tillgängligt.
    💡 Schemat kommer nämligen behöva föras över till dörren via Parakey-appen, fysiskt på plats av en administratör (du eller någon annan). 👉 Se punkt 6.

  5. Klicka på Save.


  6. Aktivera schemat via Parakey-appen.

    ❗️Tills dess att schemat är aktiverat kommer det tidigare schemat vara aktivt. I webbportalen kan du alltid se om du har ett schema som behöver aktiveras och vilket schema som körs just nu på dörren.


💡 Ni kan använda samma schema på flera dörrar genom att upprepa dessa steg på olika dörrar.

Fick du svar på din fråga?