För att få tillgång till Parakey-appen behöver era användare öppna sitt välkomstmail och klicka på knappen och notera sin "invitation code" som de använder som lösenord för första gången. Följ nedanstående checklista för att hjälpa dem.

  1. Kontrollera skräpkorgen
    Ibland hamnar mailet av misstag i skräpmappen, be dem säkerställa att mailet inte kommit dit av misstag.

  2. Kontrollera stavningen av email-adressen
    Ett stavfel smiter sig lätt in, vänligen dubbelkolla adressen och om möjligt be din användare bokstavera mailadressen för dig.

  3. Gör en "Resend invitation" i portalen
    Gå in under User-fliken och leta upp din användare, klicka sedan på "Resend invitation" för att skicka en ny inbjudan som de kan använda sig av.

Hittade du svaret?