PDL - Installation

Anvisning för installation och montage av Parakey PDL.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️Viktigt

 1. Parakey PDL skall monteras med dörrhandtag som har dubbelverkande returfjäder utöver medföljande bricka.

 2. Parakey PDL skall monteras med cylinder på yttersidan av dörren.

 3. Parakey PDL skall monteras med vred som har returfjäder alternativt dubbla cylindrar.

Tryckesfall rättvänd? Säkerställ att tryckes- och förreglingsfall är rättvända. Anvisningar för att rotera dessa finner du på denna länk.

Montageanvisning

 1. Säkerställ att batteriet inte är isatt.

 2. Fäll in hakregelen.


 3. För in cylinder och vred i cylinderring.

 4. För in skruvar och skruva åt. OBS: pilarna nedåt.

 5. Skruva åt eventuella stoppskruvar.

 6. Montera tryckespinne samt extern returfjärder.

 7. Montera och skruva åt trycket (handtaget).

 8. Skruva upp batteriluckan, för in batteri, skruva inte tillbaka batteriluckan än. OBS: batteriets pluspol (+) skall vara utåt, dvs mot batteriluckan.

 9. Tryck och håll in den röda knappen samtidigt som batteriluckan skruvas tillbaka. I samband kommer motorn i låskistan surra till.

 10. Slutför installation i appen, följ dessa anvisningar.

Fick du svar på din fråga?