Som installatör av Parakey har du ansvaret för att lägga till den köpta hårdvaran (dörren) i My Parakey åt din kund. Vi kommer i denna artikel förklara hur du går tillväga från det att en kund hör av sig och behöver en ny hårdvara tills att den är redo att användas.

Steg 1
Om du inte redan har en Parakey Styrbox kan du lägga en beställning på en ny hårdvara.

Steg 2
Logga in på My Parakey och leta upp den plats där installationen ska göras.

  • Om du inte har ett konto hos Parakey måste du kontakta kunden och be dem att lägga till dig som "Installatör". Du kommer få ett välkomstmail, i mailet finns det en invitation code. Denna invitation code kan du använda både för att logga in i appen eller genom My Parakey. Det är alltså samma inloggningsuppgifter för både appen och administrationsportalen.

  • Om du inte ser platsen i listan måste du kontakta kunden och säga till dem att lägga till dig (eller personen som ska göra installationen) som "Installatör".

Steg 3
Klicka på länken "Doors" högst upp på sidan.

Steg 4
Klicka sedan på knappen "Add door".

Steg 5
Ange enhetens fyrsiffriga Hardware code. Du hittar koden på sidan av Styrboxens förpackning samt på kretskortet.

Klicka sedan på "Add door"

  • Om du får ett fel som säger att "Hardware object is already in use in a domain" behöver du kontakta [email protected] så hjälper vi dig att komma vidare.
    Om du får ett fel som säger "Could not find Hardware with..." så behöver du kontrollera att du angett rätt Hardware code. Tänk på att det är skillnad på stora och små bokstäver.

Steg 6
På nästa sida får ni ange namn på dörren och hur länge dörren ska vara dragen. Välj gärna ett namn som är beskrivande och tydligt för din kund. T.ex. "Huvudentré" eller "Garageport". Båda dessa värden kan ändras senare.

Steg 7
Klicka på "Create door".

Steg 8
Tryck på länken för att: Skapa en nyckel för att testa dörren

Hittade du svaret?