Lägg till en ny dörr

Så här gör du som installatör för att lägga till en ny dörr (Parakey-enhet) på din kunds plats i Parakey Webbportal.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar dörrar där.

Som installatör av Parakey har du ansvaret för att registrera en ny Parakey-enhet (dörr) på din kunds plats i portalen.

👉 Beställ Parakey-enheten via order.parakey.co

Innan du sätter igång

❗️Säkerställ att du har rollen Installer på platsen där enheten ska installeras. Om du inte har det, be kunden lägga till dig som installatör på platsen.

💡 Om du är ny Parakey-installatör får du ett inbjudningsmejl med instruktioner för hur du kommer igång och loggar in. Du använder samma inloggningsuppgifter i appen och webbportalen.

Så här lägger du till en ny dörr i Parakey Webbportal

 1. Navigera till platsen där enheten installeras och gå till Doors.

 2. Klicka på Add door.

 3. Ange enhetens installationskod (fyra tecken) som du hittar både på dess förpackning och styrkort

  Exempel på var du hittar installationskoden på Parakey PDLs styrkort

 4. Klicka sedan på Find device.

 5. Namnge dörren (detta kan ändras av kunden senare) och klicka på Save.

 6. Aktivera Give temporary access (7 days) to me för att kunna gå vidare och slutföra installationen i appen.

 7. Läs vidare om hur du slutför installationen i Parakey-appen.

Du kan även registrera en ny dörr direkt via appen

 1. Gå till Platser i appen och tryck på platsen där enheten installeras.

 2. Under Setup, tryck på Registrera dörr.

 3. Ange enhetens installationskod (fyra tecken) eller skanna QR-koden vid installationskoden.

 4. Ge dörren ett namn, ange upplåsningslängd och välj att skapa en nyckel för att kunna slutföra installationen i appen.

 5. Tryck på Register för att lägga till dörren.


Felmeddelanden och hantering av dem

Felmeddelande

Vad ska jag göra?

"Hardware object is already in use in a domain"

Detta betyder att enheten redan finns tillagd på en annan plats. Ta bort enheten från platsen den tidigare är adderad på.

Kontakta [email protected] för ytterligare hjälp.

"Could not find Hardware with..."

Kontrollera att du angett rätt installationskod. Observera att det görs skillnad på stora och små bokstäver.

Fick du svar på din fråga?