För att ändra inställningar på en plats måste du vara Administratör för denna plats. Ni kan här enkelt ändra:

 • Namn på er plats
  Det är detta namn som era användare ser i appen så välj ett tydligt namn så de vet vilken plats det gäller.

 • Platstyp
  Används enbart för statistik.

 • Supportinformation
  Detta är information som vi visar för era användare om de har frågor kring sin nyckel eller er plats. Vänligen se till att denna information är aktuell då det underlättar för era användare att enkelt komma i kontakt med er vid frågor.

 • Mail-inställningar
  - Standardspråk
  Här kan ni ange vilket standardspråk ni vill ha för nya medlemmar på er plats. Detta påverkar framförallt inbjudningsmailet som skickas ut när ni bjuder in en ny användare. Det påverkar inte befintliga användare och vi använder alltid språket i användarens telefon så fort de har registrerat sig.

  - Inkludera namnet på den administratör som skickar inbjudan
  Du kan även välja om vi ska inkludera namnet på den person som skickade ut inbjudan till en ny användare. Som standard har vi med namnet för att göra det tydligare för slutanvändaren varför de blivit inbjudna. Om ni inte vill visa namnet kan ni stänga av det här.

 • Inställningar för passageloggar
  Ni anger här hur länge ni vill spara personuppgifter för era passageloggar. Ni kan antingen välja mellan 30 dagar, 90 dagar eller ange helt fritt hur många dagar ni vill spara dem. Observera att vi inte har någon möjlighet att hjälpa er att återskapa loggarna när antalet dagar har passerat. Om ni skulle utöka antalet dagar gäller det alltså enbart från dagens datum och framåt. Det är även ert ansvar att säkerställa att ni har tillstånd från era användare när ni ändrar dessa inställningar.

Så här gör ni för att ändra era inställningar

Steg 1
Logga in på My Parakey

Steg 2
Om ni har flera platser, välj först den plats ni vill ändra inställningar på genom att klicka på den platsens namn i listan.

Steg 3
När ni är inne på er plats ser ni ett val i menyn för "Settings"


Steg 4
Ändra de inställningar ni vill, glöm inte att klicka på "Save"-knappen längst ner för att spara de nya inställningarna.

Jag ser inte "Settings" i menyn?

Möjligheten att ändra inställningar för sin egen plats lanserades under Januari 2019, säkerställ först att din webbläsare inte har sparat en gammal version av hemsidan genom att uppdatera sidan med CTRL+F5. Ser du fortfarande inte länken säkerställ att du är "Administratör" för platsen du vill ändra inställningar på. Du får inte se inställningar om du har någon annan roll.

Hittade du svaret?