Ändra inställningar för min plats
Under Settings kan du t ex ändra platsens namn, lägga till er kontaktinfo som visas i appen samt göra inställningar för mejl och loggar.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar inställningarna där.

❗️För att ändra inställningar på en plats måste du ha rollen Administrator eller Owner på platsen.

Vilka inställningar kan jag ändra?

  • Platsinformation så som namn, beskrivning av platsen och platskategori.

  • Support-information. Kontaktuppgifter till er som användarna kan nyttja vid frågor om nycklar eller platsen.
    ❗️ Vänligen säkerställ att denna information är aktuell.

  • Mejl-inställningar. T ex språk i inbjudningsmejlet som skickas till nya användare.

  • Inställningar för loggar, dvs. hur länge personuppgifter sparas i loggarna.

Så här ändrar du en plats inställningar

  1. Gå till Settings och klicka på Edit.


  2. Gör önskade ändringar och klicka på Save.

Fick du svar på din fråga?