Gå till Parakey

Det finns två vanliga anledningar till att appen visar en lyckad öppning med dörren ej låses upp:

  1. Man har klickat på en annan dörr i appen (vanligt om man är nära flera dörrar som man har tillträde till)

  2. Låset i dörren är trasigt eller fel inkopplat.

Felsökning

  1. Säkerställ att du väljer rätt dörr i appen.

  2. Kontakta ansvarig för platsen och gör en felanmälan om att låset i dörren potentiellt kan vara trasigt eller fel inkopplat.

Upplever du problem även efter att du provat dessa steg? Kontakta oss på [email protected] eller i vår chat så hjälper vi dig.

Fick du svar på din fråga?