Installation för garage, fordonspassage och utomhus