Alla samlingar
Beta-version av webbportalen
Platser
Beta - Vad är en organisation i Parakey?
Beta - Vad är en organisation i Parakey?
En organisation ger bolag med många Parakey-platser en tydlig översikt och möjlighet att strukturera platserna i en hierarki.
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal

Har ni många platser som ni önskar samla i en organisation? Kontakta Parakey Sales för mer information och uppsättning.

En organisation i Parakey är en övergripande nivå i vilken flera platser som tillhör samma bolag samlas.

Med administratörsrättigheter i en organisation får du en översikt över samtliga platser i organisationens struktur/hierarki utan att behöva vara administratör på varje enskild plats.


Fick du svar på din fråga?