Alla samlingar
Parakeys Webbportal
Kom igång med Parakey Next Gen Portal
Kom igång med Parakey Next Gen Portal

Här hittar du en introduktion till ännu smidigare accesshantering i Parakeys nya webbportal.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Välkommen till Parakey Next Gen Portal!

Vad är nytt?

Under Platser hittar du en ny platsöversikt som vi hoppas ger en tydlig överblick av en plats, dess underliggande platser, användare och dörrar. Du kan filtrera på platskategorier och sortera efter hierarki.

Du som har administratörsrättigheter på organisationsnivå kan nu skapa egna platskategorier och välja vilka kategorier som ska vara valbara för platser i er organisation.

Skapa egna fält för att lägga till skräddarsydd information om användare - t ex företag eller parkeringsplats.

Det har blivit ännu enklare att filtrera fram användare och inaktiva användare är nu ett fördefinierat filter.


Använd samma dörrschema för flera dörrar

Applicera samma dörrschema (schemalagd dörruppställning) på flera dörrar.

Använd samma nyckelschema för flera nycklar

Nyckelschema (tidigare säkerhetsschema) har uppdaterats och du kan nu applicera samma nyckelschema på flera nycklar samt lägga till undantag för när en nyckel inte ska gå att använda.

Fick du svar på din fråga?