Gå till Parakey

💡 Nya enheter skickas alltid från Parakey med tidzonen "Europe/Stockholm", men på äldre enheter som uppgraderat för att stödja schemalagd dörruppställning kan den som har rollen Installer ställa in dörrens tidszon.

  1. Gå till fliken Doors och klicka på dörren du vill sätta tidszon för.

  2. Klicka på Change hardware settings.

  3. Börja skriva tidszonen för att få upp förvalda alternativ.

  4. Välj tidszon och klicka på Save.

Fick du svar på din fråga?