PDL - Batteristatus

I Parakey Webbportal kan du se batterinivåer samt när det är dags för batteribyte i PDL. Även appen varnar för väldigt låg batterinivå.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Batteristatusen har fem olika nivåer; Hög, Medium, Låg, Väldigt låg och Urladdat. När batterinivån når Låg rekommenderas inköp av nya batterier för att genomföra ett batteribyte inom kort alternativt när nivån når Väldigt låg.

Batteriets status uppdateras i samband med att en öppning sker, därav kan status för Parakey PDL:er som inte låsts upp på några månader vara mindre tillförlitlig.

Batteristatus via Dashboard

Ägare, Administratörer och Installatörer notifieras i flödet på en plats dashboard om Parakey PDL:er som närmar sig eller är i behov av ett batteribyte.

Batteristatus via Lås

Under Lås finns möjligheten att övervaka samtliga Parakey PDL:ers batterinivåer i en dedikerad kolumn. Ser du inte kolumnen kan du trycka på ikonen till höger i menyraden för att välja att visa den i översikten.

Batteristatus i appen

I Lås upp-vyn notifieras alla användare vid låsets namn när batterinivån är Väldigt låg och ombeds vid upplåsning kontakta ansvariga på platsen för batteribyte.

❗️Om batterinivån skulle bli så låg att en upplåsning inte kan genomföras meddelas även detta i appen.


Vanliga frågor och svar

  1. Hur beställer jag nya batterier?
    Följ denna länk för att beställa nya batterier.

  2. Vi har precis installerat Parakey PDL / bytt batteri och batterinivån visar "Låg" / "Väldigt låg".
    Ibland kan nya lithiumbatterier behöva “belastas” ett antal gånger (genom att motorn som låser upp låset körs), därav kan batterinivån bli missvisande. Genom att använda och låsa upp Parakey PDL via appen "belastas" batteriet allteftersom.


    Det behövs alltså göras ett par upplåsningar via appen för att batteristatusen ska uppdateras. Vi arbetar på en lösning för att batterinivån inte riskerar bli missvisande vid de första användningstillfällena.

Fick du svar på din fråga?