Gå till Parakey

Vid frågor gällande betalning, fakturor och licenser kontakta [email protected]

Beskriv ert ärende samt ange org-nummer.

Uppge fakturanummer i de fall det avser fakturor.

Vid uppdatering av fakturauppgifter, vänligen ange:

  • Företag

  • Organisationsnummer

  • Fakturaadress

  • Er referens

  • E-post för faktura (endast ifall fakturan ska skickas via mejl)

Fick du svar på din fråga?