Parakey och GDPR
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om du vill veta mer om hur Parakey använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, besök gärna vår integritetspolicy. Där kan du bland annat läsa om hur vi kontinuerligt rensar bort information som inte används samt hur du går tillväga om du vill bli borttagen från tjänsten.

Har du några övriga frågor kan du kontakta oss på vår hemsida (www.parakey.co) eller maila oss på [email protected].

Fick du svar på din fråga?