Utbyte av installerad hårdvara

Nyttja funktionen "Replace hardware" för att snabbt och enkelt byta ut en felande Parakey-enhet.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar dörrar där.

Funktionen Replace hardware används när en redan installerad Parakey-enhet behöver bytas ut. Genom att nyttja funktionen så slipper en ta bort och addera dörren på nytt i mobila nycklar vilket säkerställer att alla användare som ska ha tillgång till dörren fortsatt har det även när hårdvaran bytts ut mot en ny.

Krav för att nyttja funktionen

  1. Säkerställa att du har rollen Installer på den plats där utbytet ska ske.

Så nyttjar du funktionen

  1. Gå till Doors och klicka på dörren där Parakey-enheten ska bytas ut.

  2. Under Installer tools, klicka på Replace device.

  3. Skriv in de fyra tecken som identifierar den nya Parakey-enheten (koden finner du på kretskortet) och klicka på Save.

  4. Nu är hårdvaran utbytt och redo att används.

Fick du svar på din fråga?