Funktionen "Replace hardware" används när en redan installerad Parakey Styrbox eller Parakey PDL är i behov av att bytas ut. Genom att nyttja funktionen så slipper man ta bort och addera "Doors" i mobila nycklar vilket säkerställer att alla användare som ska ha tillgång till dörren fortsatt har det även när hårdvaran bytts ut mot en ny.

Krav för att nyttja funktionen

  1. Säkerställa att du har rollen "Installer" på den plats där utbytet ska ske.

Så nyttjar du funktionen

  1. Logga in i webbportalen via my.parakey.co och navigera till den plats utbytet ska ske.

  2. Tryck på "Doors" i menyn


  3. Välj den dörr där hårdvaran ska bytas ut och tryck på knappen "Replace hardware"


  4. Skriv in de fyra tecken som identifierar hårdvaran (koden finner du på kretskortet) och tryck på "Replace hardware".


  5. Nu är hårdvaran utbytt och redo att används.

Hittade du svaret?