Alla samlingar
Licenser
Vad är en aktiv licens?
Vad är en aktiv licens?

Läs mer om vilka restriktioner som finns när ni inte har en aktiv licens.

Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att kunna använda Parakeys administrationsportal behöver ni ha en aktiv licens, en licens avgör vilka funktioner som ni har tillgång till och hur många användare ni kan bjuda in. När ni lägger er beställning får ni välja hur många användare ni behöver. Kontakta en säljare hos Parakey om du vill ha mer information om vilka licenser som finns samt vad som gäller för just er.

Varför får jag en varning?

license-not-active.png

Om du får en varning som säger "<din plats> has no active license!" så betyder det att din plats antingen saknar en licens eller att din licens har gått ut.

license-pending.png

Om du får en varning som säger "License for <din plats> pending activation date!" så betyder det att du har en licens för din plats men att den har inte börjat gälla ännu. Om du klickar på rubriken så får du se mer information och från och med när den kommer börja gälla.

Vad händer om jag inte har en aktiv licens?

Om du inte har en aktiv licens kan du inte använda administrationsportalen fullt ut, du kan inte:

 • Bjuda in nya användare

 • Skicka ut nycklar till befintliga användare

 • Editera taggar på användare

 • Ändra roller på användare

 • Skapa nya nycklar

 • Editera dina befintliga nycklar

 • Ni eller er installatör kan inte lägga till nya dörrar

 • Ni eller er kan inte editera befintliga dörrar

Du kan alltid utföra vissa åtgärder även utan en aktiv licens, du kan alltid:

 • Ta bort nyckel eller nycklar från dina användare

 • Ta bort en användare

 • Ta bort en nyckelgrupp

 • Ta bort en dörr

Fick du svar på din fråga?