Gå till Parakey

Låsa upp Parakey PDL

Det finns tre sätt att låsa upp;

  1. Parakey-appen; klicka på den dörr du önskar låsa upp och tryck ned handtaget.

  2. Traditionell nyckel från utsidan av dörren (om sådan finns/tillhandahålls).

  3. Vred från insidan av dörren.

Låsa en Parakey PDL

Det finns tre sätt att låsa dörren;

  1. Lyft hantaget från in- eller utsidan av dörren.

  2. Traditionell nyckel från utsidan av dörren (om sådan finns/tillhandahålls)..

  3. Vred från insidan av dörren.

Fick du svar på din fråga?