PDL - Löpande underhåll

Säkerställ att Parakey PDLs mekanik fungerar långsiktigt genom att följa instruktionerna för löpande underhåll.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Allt underhåll bör utfärdas 2 gånger per år av kvalificerad servicepersonal.

  • Rengör slutbleck och delar med en ren bomullstrasa.

  • Kontrollera och dra åt skruvar för beslagning vid behov.

  • Applicera ett tunt lager fett på förreglings- och tryckesfallet

Fick du svar på din fråga?