❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.

💡 Custom fields ersätter funktionen som kallas taggar i den nuvarande webbportalen.

Egna fält gör det möjligt för er att lägga till egen information om användare på er plats. Det kan t ex vara lägenhetsnummer, parkeringsplats, företag, avdelning eller medlemsnummer - information som ni sedan kan använda när ni filtrerar eller söker på användare.

Så här skapar du egna fält

  1. Gå till fliken Users och klicka på kugghjulet till höger.

  2. En ruta öppnas, klicka på Edit custom fields längst ner i rutan.


  3. Klicka sedan på Create new custom field.


  4. Namnge det nya fältet och klicka på Save.

  5. Avsluta genom att klicka på Done.


👉 Lägg till egen användarinformation

👉 Välj vilka fält som ska visas i Users-vyn

👉 Ta bort egna fält

Hittade du svaret?