Alla samlingar
Beta-version av webbportalen
Hantera användare
Beta - Skapa egna fält för användarinformation (Custom fields)
Beta - Skapa egna fält för användarinformation (Custom fields)
Skapa egna fält för att lägga till skräddarsydd information om användare - t ex lägenhetsnummer eller parkeringsplats.
Emil Janitzek avatar
Skrivet av Emil Janitzek
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal.

💡 Custom fields ersätter funktionen som kallas taggar i den nuvarande webbportalen.

Egna fält gör det möjligt för er att lägga till egen information om användare på er plats. Det kan t ex vara lägenhetsnummer, parkeringsplats, företag, avdelning eller medlemsnummer - information som ni sedan kan använda när ni filtrerar eller söker på användare.

Så här skapar du egna fält

  1. Gå till fliken Users och klicka på kugghjulet till höger.

  2. En ruta öppnas, klicka på Edit custom fields längst ner i rutan.


  3. Klicka sedan på Create new custom field.


  4. Namnge det nya fältet och klicka på Save.

  5. Avsluta genom att klicka på Done.


Fick du svar på din fråga?