Gå till Parakey

❗️Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal

❗️ Dörrschema är en uppdaterad version av det som kallas Schemalagd dörruppställning i den nuvarande webbportalen

❗️ Om du inte kan se Scheman på en dörr betyder det att ni inte har rätt version av hårdvaran. Kontakta Parakey Sales för mer information om hur ni kan få tillgång till dörrscheman.

Skapa ett dörrschema

 1. Klicka på fliken Doors och sedan på Schedules.

 2. Klicka på Create.


 3. Namnge schemat, ange tidszon och klicka på Next.

  ❗️Tidszonen måste vara densamma som för styrboxen/boxarna som schemat ska appliceras på.


 4. Ange dagar och tider då dörrar med schemat ska vara upplåsta. Klicka på Add time to schedule.


  💡 Du kan lägga till fler tidsintervall på en eller flera dagar genom att upprepa detta steg.  💡 Du kan även redigera tidsintervallen under respektive dag.


 5. Klicka på Next.

 6. Ange eventuella undantag i schemat.

  1. Välj datum och klicka på Add exception.


  2. När du lagt till ett undantagsdatum kan du även specificera avvikande tider för det aktuella datumet, t ex om dörrarna ska vara upplåsta under en kortare period än vanligt. Då kommer dessa tider ersätta det ordinarie schemat för denna dagen.


   💡 Om du inte anger någon tid kommer dörrarna vara låsta hela undantagsdagen.


   💡 Du kan lägga till fler undantagsdatum- och tider.

 7. Klicka på Save för att spara schemat.

💡 För att ha ett schema på en dörr måste dörren ha en tidszon inställd. Nya enheter skickas alltid från Parakey med tidzonen "Europe/Stockholm", men om ni har en gammal enhet som uppgraderats för att stödja schemalagd dörruppställning kan man med rollen Installer, Administrator eller Owner lägga till rätt tidszon.

Fick du svar på din fråga?