Läs mer vad en "underliggande plats" är: "Skapa underliggande plats"

Så här gör man

Steg 1
Logga in på my.parakey.co

Steg 2
Under fliken “Dashboard” finns en ruta som heter “Places that belongs to…” 

Steg 3
För att ta bort en underliggande plats trycker man på de tre punkterna, se ovan bild.
 
Steg 4
Tryck sedan på "Remove from ..."

Steg 5
Tryck sedan på den blå knappen "Remove from ..." igen 

Steg 6
Klart! Nu är den underliggande platsen borttagen och kan inte längre administrera nyckelhantering för era dörrar. 

Hittade du svaret?