Om man vill kunna styra en hiss med Parakey kan det generellt sett göra på två olika sätt:

  • Man kopplar en utgång från Parakeys kontrollenhet i serie med våningsknappen och då behöver man först låsa upp med vår app sedan trycka på våningsknappen.

  • Man kopplar en utgång från Parakeys kontrollenhet parallellt med vånings knappen, i detta fallet behöver man bara låsa upp i med Parakey-appen så åker hissen.

Kontrollera även att styrsystemet till hissen klarar av att ta emot signalerna från Parakeys kontrollenhet i båda fallen ovan. Olika kontrollsystem kan ha olika sätt man kopplar in sig på.

Beroende på hur många olika våningar det handlar om och om varje våning ska vara skild från de andra våningarna så passar de olika alternativen olika bra. Måste våningarna vara skilda från varandra behövs det i dagsläget en Parakey-enhet per våning och då kan man använda vilket som av alternativen ovan. Kan man gruppera ihop våningarna så räcker det med en Parakey-enhet per grupp och då rekommenderas alternativ 1 ovan. Det gäller även att installera enheten på själva hissen så att den åker med hissen annars blir det problem med räckvidden för kommunikationen mellan telefonen och enheten.

Hittade du svaret?