På kretskortet finns en lysdiod (Status LED på bilden nedan) som ger information om hur enheten mår och vad den är i för läge. Nedan kommer en beskrivning på de fall som kan inträffa.

Indikeringar

Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är inaktiverad.

Indikation vid uppstart av elektroniken som indikerar att avkänning av dörrsensor är aktiverad.

Efter uppstart, visar att inspänningen till kontrollenheten är dålig. Antingen är den för hög eller så är det för mycket rippel på den. Orsak till dålig inspänning kan vara att det är likriktat AC inkopplat och inte stabiliserad DC.
Observera att denna indikation enbart finns från Arm Firmware Version 3.10.0 och uppåt. För att ta reda på din enhets versionnummer finns en guide här.

Visar att kontrollenheten är ansluten mot en enhet, till exempel en smartphone.

Blinkar i blå färg med ett intervall av ca 0.5 sekunder. Indikerar att allt är som det ska.

Blinkar i röd färg med ett intervall av ca 0.25 sekunder. Indikerar att hårdvaran är i "Safe mode". Kontakta Parakey support för vidare felsökning

när Knapp 1 är nedtryckt

Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor aktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).

när Knapp 1 är nedtryckt

Indikering för att visa att avkänning av dörrsensor inaktiverats i samband när man trycker ner Knapp 1 (On/Off-knappen för dörrsensor).

Hittade du svaret?