Att skapa en ny plats är enbart tillgängligt för kunder med en "Property Pass"-licens. Är ni intresserad av att prova Parakey och vill skapa en plats till er själva behöver ni kontakta oss. Det gör ni enklast genom startsidan på parakey.co.

Så här gör ni

Steg 1
Logga in på My Parakey

Steg 2
Ifrån översiktsvyn gå till "Properties"-vyn. Denna vy är enbart synlig för kunder med en "Property Pass"-licens.

Steg 3
Klicka på knappen "Add place" längst ner i listan.

Steg 4
"Select customer"
Första steget för att skapa en ny plats är att välja vilken kund i systemet platsen är kopplad till. Om den tillhör er själva välj er i listan eller klicka på "Add new customer" för att lägga till kunden. Om kunden redan finns kan ni gå direkt till steg 5.

 • Steg 1
  "Org. nr."
  Ange kundens organisationsnummer för att göra en sökning. Om kunden redan är registrerad hittar vi denna och du kan lägga till den direkt.

 • Steg 2
  "Customer info"
  Om kunden inte är registrerad kommer ni till nästa vy där ni behöver ange företagets namn och vilket segment kunden är verksam inom.
  - "Name"
  Ange namnet på företaget som ni vill lägga till.

  - "Segment"
  Ange företages verksamhetsområde, observera att detta alltså är för företaget generellt och inte vilken verksamhet de har just vid denna plats. Har ni svårt att välja en av de fördefinierade segmenten har ni 3 generella längst ner i listan "Förening", "Företag" eller "Myndighet"

 • Steg 3
  "Invoice details" (valfritt)
  Nästa steg är att ange kundens faktureringsuppgifter. Dessa är valfria och vi rekommenderar att ni scrollar till slutet av sidan och väljer "Skip invoice details" om ni inte vet med er att kunden är intresserade av att teckna ett eget Parakey-abonnemang.

 • Steg 4
  "Summary"
  På sista steget granskar ni kundens uppgifter ni precis angivit och klickar på "Add customer", när sidan laddat klart klickar ni på "Done" för att komma tillbaka till vyn för att skapa en ny plats med denna kunden markerad.

Steg 5
"Place settings"
Här anger ni inställningar för platsen ni vill skapa. Dessa inställningar kan enkelt ändras från den som är Administratör för platsen i efterhand.

 • "Name"
  Namnet visas för era slutanvändare i appen så välj ett namn som är tydligt och indikerar vilken plats det gäller.

 • "Type"
  Välj vilken typ av verksamhet som bedrivs på denna platsen, observera att det är alltså för denna specifika plats till skillnad från "Customer segment" som är kundens verksamhetsområde.

 • "Support information"
  Ange här kontaktuppgifter för att komma i kontakt med er kontaktperson eller ansvarig för just den platsen. Detta kan för ett kontor vara kontaktuppgifter till en person med personalansvar som era användare kan vända sig till med frågor om Parakey. Eller som vid större organisationer en generell support-email. Ni kan även ange ett telefonnummer och/eller en hemsida där de kan komma i kontakt med er på.

 • "Mail settings"
  - "Default language"
  Här väljer ni vilket språk ni vill att vi ska använda vid kommunikation med nya medlemmar. Ni kan alltid välja språk individuellt när ni bjuder in en ny medlem. Men detta kommer då vara standardvalet. När användaren har registrerat sig kommer vi använda språkinställningarna från deras app istället.

  -"Include name of administrator"
  Som standard inkluderar vi namnet på personen som bjudit in en ny användare för att göra det tydligare och enklare för de nya användarna att förstår varför de ska börja använda Parakey och vem de kan vända sig till med frågor. Om ni inte vill ha med namnet så kan ni stänga av det här.

 • "Log retention"
  Ni kan här välja hur länge vi ska spara personuppgifter om era användare i passageloggarna. Välj antal dagar som passar med era användarvillkor, antingen mellan 30 dagar, 90 dager eller ange fritt antal dagar. Observera att vi kommer inte kunna hjälpa er att återskapa data efter att det antal dagar ni valt har passerat.

Steg 6
"Administrative users"
När ni skapar en ny plats kommer ni alltid själva bli både Administratör och Owner. Ni kan i denna vy lägga till fler användare på en gång.

 • "Administrators"
  Välj att lägga till flera personer som kan hjälpa till att administrera denna plats. Om ni skapar en plats för en ny kund kan det därför vara bra att bjuda in ansvariga från kunden så att de kan komma igång själva.

 • "Installers"
  För att kunna installera en ny Parakey kontrollenhet behöver installatören ha tillgång till platsen. Ska ni bara dela med er av era dörrar behöver ni inte lägga till någon installatör här. Men om ni vet vem som ska genomföra installationen av Parakey kontrollenheten så kan ni ange deras e-postadress här.

Steg 7
"Property pass settings" (visas bara för Property Pass kunder)
Om den nya platsen ingår i ett property pass kan ni här välja vilka dörrar ni vill dela med er av och hur många användare som ni vill ge till den nya platsen.

 • "Select what doors to share"
  Välj vilka dörrar ni vill dela med er av till den nya platsen. De kan sedan använda dessa dörrar för att skapa egna nycklar till sina användare.

 • "Number of users"
  Ange hur många användare den nya platsen ska få tillgång till. Dessa användare dras från er pott av användare. Om ni har för få användare kvar måste ni antingen kontakta Parakey och köpa till fler användare eller distribuera om hur många användare era underkonton har.

Steg 8
"Place summary"
Ni kan granska er nya plats och sedan klicka på "Create place" för att skapa den 

Grattis! Ni har nu skapat en ny plats i Parakey, om ni valde att lägga till några fler administratörer eller installatörer så kommer de att få ett mail med information om att de blivit tillagda.

Nästa steg är nu att gå in i domänen och skapa upp en nyckel som ni kan använda och börja bjuda in era användare. Har ni skapat kontot för en annan kund kan ni uppmana dem att göra det så snart som möjligt.

Hittade du svaret?