PDL - Byte av styrkort

Instruktioner för hur man byter styrkortet, som sitter på sidan av Parakey PDL, om det exempelvis skulle bli skadat.

Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan
  1. Ta ut batteriet ur låshuset.

  2. Skruva loss och ta ur låshuset ur dörren.

  3. Lyft bort det gamla styrkortet enligt bilden nedan. Var väldigt försiktig och lyft styrkortet rakt upp för att det ska lossna får dess kontakt till låshuset.


  4. Montera det nya styrkortet och lägg kraften med fingret ovanför den svarta kontakten.


  5. Återmontera låset och sätt i batteriet på nytt. ❗️Om låset sedan tidigare är installerat och har använts följ anvisningarna i punkt 6 och framåt.

  6. Nyttja funktionen "Replace hardware" (länk) i webbportalen för att länka samman det nya styrkortet till dörren, eventuella nycklar uppdateras automatiskt i samband med att man nyttjar funktionen.

  7. Byt ut NFC-stickern, om det finns någon uppsatt. Anledningen är att den gamla NFC-stickern är kopplad till det gamla styrkortet.

  8. Klart!

Fick du svar på din fråga?