Byte av ägare
Varje plats måste ha minst en ägare. Som ägare kan du föra över ägarskapet till någon annan.
Jonas Arvidsson avatar
Skrivet av Jonas Arvidsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

❗️ Denna artikel avser Beta-versionen av Parakey Next Gen Portal som du når genom att klicka på Try Parakey Beta längst upp till höger i portalen. Vi rekommenderar att du hanterar användare där.

Så här för du över ägarskap för en plats

❗️ Du måste ha rollen Owner för att kunna föra över ägarskapet till någon annan.

Om du inte är ägare behöver du kontakta den nuvarande ägaren och be hen genomföra följande steg. Om du inte kan få tag i ägaren kan du som sista utväg kontakta Parakey.

❗️ Om du har tillgång att administrera flera platser - säkerställ att du är inne på rätt plats.

  1. Gå till fliken Users och leta upp användaren som ska ta över ägandeskapet.

    💡 Om ägandeskapet ska föras över till en ny användare bjuder du först in personen genom att klicka på Invite.

  2. Klicka på användaren.

  3. Klicka på Transfer ownership.


  4. En ny ruta öppnas. Bekräfta genom att klicka på Confirm transfer.

Fick du svar på din fråga?